Opinionsbyrån är en ideell och oberoende organisation som med nytänkande och alternativa metoder arbetar för en hållbar samhällsförändring.

En förändring nås endast när den rådande verklighetsuppfattningen inom det system som bibehåller strukturerna prövas och nya perspektiv inhämtas. Som en del av detta större mål bedrivs Opinionsbyråns arbete.