Opinionsbyrån är en ideell och oberoende organisation som med nytänkande och alternativa metoder arbetar för en hållbar samhällsförändring.

En förändring nås endast när den rådande verklighetsuppfattningen inom det system som bibehåller strukturerna prövas och nya perspektiv inhämtas. Utifrån denna idé bedrivs Opinionsbyråns arbete.

info@opinionsbyran.se